Ledenlogin

Activiteiten

Activiteitenteam Gereformeerde Gemeente Aagtekerke

Het activiteitenteam is bedoeld om alle verenigingen en commissies te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten, met name die gemeentebreed worden opgezet. Heb je een idee, maar kom je niet aan de uitwerking toe? Neem dan contact op met onze contactpersoon Geerthilde Wisse, 06-49497967. We kijken dan of we samen tot een voorstel kunnen komen. Na terugkoppeling van het voorstel naar de werkgroep ‘Jongeren en de gemeente’ wordt de activiteit ingepland en samen uitgevoerd. Hierbij zijn wij als activiteitenteam bereid de organisatie op ons te nemen en schakelen daarbij zoveel mogelijk andere gemeenteleden in.

Het activiteitenteam is ontstaan na de actie ’Zorg voor Morgen’ en sluit aan op de oproep van de JBGG om door te gaan met samenbindende activiteiten te organiseren en onze jongeren daarbij in te zetten. Dit met als doel dat iedereen, dus jongeren én ouderen, zich thuis en welkom voelt in onze gemeente en verbonden wordt of blijft aan de Heere en Zijn dienst.

De activiteiten kunnen bestaan uit een taartenactie, bakwedstrijd, buffetmaaltijd, een kampvuur, Koningsdagactiviteiten, viswedstrijd enz.

Geld dat van een activiteit overblijft wordt bestemd voor een goed doel. Dit doel wisselt elk jaar.

Het activiteitenteam bestaat uit minimaal 6 gemeenteleden. De jaarlijkse evaluatie is het moment waarop teamleden aangeven door te gaan of te stoppen. Als er een JBGG-actie wordt gehouden wordt het team uitgebreid tot max. 10 personen.

Hanneke van den Brink, Daniël Fokke, Annelies Janse, Kees-Jan & Jozien Meeuse, Geerthilde Wisse