Ledenlogin

Verkoop gedenkboek

Het begon op Sint Jan. Dit is de titel van het gedenkboek over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke. De schrijver is de in Aagtekerke opgegroeide Hans Maljaars uit Woerden. In het boek neemt hij ons mee door de (voor)geschiedenis van onze gemeente in Aagtekerke vanaf de jaartelling. De Romeinse tijd, Evangelieverkondiging in onze streken, de Roomse kerk, de Middeleeuwen, de Reformatie, Beeldenstorm, Tachtigjarige oorlog en de Verlichting kunnen we op de voet volgen. Zo komen we bij de Afscheiding. Daar begint de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke. Op de buitenplaats Sint Jan ten Heere laat Jonkheer Willem Versluijs oefenaar Vijgeboom voorgaan in godsdienstige bijeenkomsten. Het ontstaan en de verdere wederwaardigheden van de Aagtekerkse gemeente kunt u lezen in dit boek. Niet alleen is het gemeenteleven beschreven, maar ook de geestelijke vruchten op de prediking krijgen nadrukkelijk aandacht.

Samen met de redactiecommissie heeft Hans Maljaars zijn uiterste best gedaan om een toegankelijk en aansprekend boek samen te stellen, mede met het oog op onze jongeren. Daarom hopen we van harte dat ook jongeren dit boek zullen lezen. Alle belijdende leden van de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke ontvangen een boek; echtparen krijgen één exemplaar.

De verkoopprijs is € 19,95 excl. verzendkosten. Op Walcheren zullen de boeken gratis thuisbezorgd worden. Voor buiten Walcheren bedragen de verzendkosten € 7,25.

U kunt één of meerdere boeken bestellen door een mail te sturen naar Anneke Provoost U dient hierin aan te geven: het aantal exemplaren, uw naam en uw bezorgadres. U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail. U maakt vervolgens het bedrag van € 19,95 per boek over op het rekeningnummer van de kerk: NL64 RABO 0314 4025 78 t.n.v. penningmeester Geref. Gemeente Aagtekerke onder vermelding van ‘gedenkboek’.

Woont u buiten Walcheren, dan maakt u het bedrag van € 27,20 per boek over op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van ‘gedenkboek’.

Zodra de betaling is ontvangen, zal het boek (thuis)bezorgd worden. Dit is voor ons de handigste manier. Als u om de een of andere reden toch liever persoonlijk het boek wilt ophalen, dan kunt u bellen naar Leiny Maljaars. Haar telefoonnummer is: 0118 58 61 50. U maakt dan een afspraak met haar om één of meerdere boeken af te halen.