Ledenlogin

Bijbelstudievereniging

‘Rondom het Woord’

Hierbij nodigen we alle gemeenteleden van harte uit om naar de Bijbelstudie te komen. Dit seizoen bespreken we de eerste brief van de apostel Johannes.

We hebben geen leeftijdsgrenzen dus iedereen is welkom! Kom, proef de open sfeer en verdiep je samen in het Woord van God. Ook als je niet alle avonden kunt, ben je welkom. Aarzel niet langer en kom ‘Bijbelluisteren’, zoals Luther dit noemt.

 

De indeling van onze avonden is:

19.30 uur       inloop met koffie/thee

19.45 uur      opening

20.00 uur      als groep koffie/thee pakken en groepsbespreking van (eigen) vragen

21.15 uur        zingen van een lied en aansluitend gezamenlijke afronding

21.30 uur       sluiting

 

Data Bijbelgedeelte Onderwerp Leiding
 20 september 1 : 1-7  Blijdschap door licht  Sam
 4 oktober 1 : 7-10 Zonden ontkend en verzwegen of beleden en vergeven  Kees-Jan
 18 oktober  2 : 1-6  Een Voorspraak bij de Vader  Sjaak
 1 november  2 : 7-11  Liefde of haat  Huib
 15 november  2 : 12-14  Kinderen, jongeren en vaders  Sam
 6 december  2 : 15-17  Voorbijgaan of blijven  Kees-Jan
 20 december  2 : 18-23  Het laatste uur  Sjaak
 10 januari  2 : 24-29  In Christus blijven  Huib
 24 januari  3 : 1-6  Leven als kinderen van God  Sam
 7 februari  3 : 7-17  Tweeërlei kinderen  Kees-Jan
 28 februari  3 : 18-24  Een gerustgesteld hart  Sjaak
 27 maart  4 : 1-6  Een boze geest of de Heilige Geest  Huib
 10 april  4 : 7-13  Gods liefde  Sam
 24 april  4 : 14-21  Blijven in de liefde  Kees-Jan
 15 mei  5 : 1-6  Kenmerken van nieuw leven  Sjaak
 29 mei  5 : 6-13  Getuigenis van God  Huib
 12 juni  5 : 14-21  Bidden en weten  Sam

Wil je ook graag één van de avonden voorbereiden? Geef dit dan door aan Woudi via woudivanhoute@kliksafe.nl.

Krijg je nog geen mail over de Bijbelstudie en wil je die wel ontvangen? Geef dan je mailadres door aan Woudi. Alle Bijbelstudies worden vooraf ook op de website van onze gemeente geplaatst.

Hartelijke groeten van het Bijbelstudieteam,
Woudi van Houte, Sjaak Jeroense, Joanne de Korte, Huib Maljaars, Kees-Jan Meeuse, Sam de Visser

Ook deze planning is onder voorbehoud (Jacobus 5:14). We hopen op en bidden om een gezegend seizoen.