Ledenlogin

Bijbelstudievereniging

‘Rondom het Woord’

Hierbij nodigen we alle gemeenteleden van harte uit om naar de Bijbelstudie te komen. Dit seizoen bespreken we het boek Jona en als we daarmee klaar zijn enkele psalmen en spreuken.

We hebben geen leeftijdsgrenzen dus iedereen is welkom! Kom, proef de open sfeer en verdiep je samen in het Woord van God. Ook als je niet alle avonden kunt, ben je welkom. Aarzel niet langer en kom ‘Bijbelluisteren’, zoals Luther dit noemt.

 

De indeling van onze avonden is:

19.30 uur       inloop met koffie/thee

19.45 uur      opening

20.00 uur      als groep koffie/thee pakken en groepsbespreking van (eigen) vragen

21.15 uur        zingen van een lied en aansluitend gezamenlijke afronding

21.30 uur       sluiting

 

Data Bijbelgedeelte Onderwerp Leiding
14 september Jona 1: 1-3 Een Goddelijke opdracht en een vluchtende profeet Kees-Jan
28 september Jona 1: 4-16 Een hemels ingrijpen Sjaak
19 oktober Jona 1: 17 Een sprekend wonder Huib
2 november Jona 2 Een biddende profeet Sam
7 december Jona 3: 1-4 Een prekende Jona Kees-Jan
21 december Jona 3: 5-9 Een algemene bekering Sjaak
18 januari Jona 3: 10 Goddelijke ontferming Huib
8 februari Jona 4: 1-3 Een boze profeet Sam
1 maart Jona 4: 5-11 Een liefelijke onderwijzing Kees-Jan
15 maart Psalm 90 Gods eeuwigheid Sjaak
29 maart Psalm 8 Gods majesteit (uitwerking door Machiel) Huib
19 april Psalm 85 Gods zegen Sam
10 mei Psalm 130 Gods vergeving (uitwerking door Karola en Joanne) Kees-Jan
24 mei Psalm 25 Gods trouw (uitwerking door Koos en Ineke) Sjaak
7 juni De wederkomst (uitwerking door Jorina en Lydia) Huib
21 juni Afsluitend etentje Sam

Wil je ook graag één van de avonden voorbereiden? Geef dit dan door aan Woudi via woudivanhoute@kliksafe.nl.

Krijg je nog geen mail over de Bijbelstudie en wil je die wel ontvangen? Geef dan je mailadres door aan Woudi.

Hartelijke groeten van het Bijbelstudieteam,
Woudi van Houte, Sjaak Jeroense, Joanne de Korte, Huib Maljaars, Kees-Jan Meeuse, Sam de Visser

Hoe het seizoen verloopt is onzeker, net als ons leven (Jacobus 5:14). We hopen op en bidden om een gezegend seizoen.