Ledenlogin

Kinderkoor “Klein maar dapper”

Kinderkoor Klein maar dapper is opgericht in 1984. De eerste dirigente was Cocky Minderhoud-Blom. Haar man Ko, die toen dirigent was van gemengd koor ‘De Lofstem’, begeleidde het koor als organist. Daarna zijn er nog diverse dirigenten geweest en varieerde het ledental behoorlijk. Op dit moment telt het kinderkoor ongeveer 40 leden en staat Jacco Peene als enthousiaste dirigent voor het kinderkoor. De pianobegeleiding is in de vaardige handen van Elise de Visser.

Het koor zingt een afwisselend repertoire van psalmen, gezangen en liederen met een geestelijke strekking. Bijzonder is dat de dirigent, samen met zijn vrouw, ook liederen maakt. Hij gebruikt daarvoor de originele Bijbeltekst en zet die ‘op muziek’. De kinderen onthouden daardoor veel beter de Bijbeltekst en het is een mooie manier om tijdens een uitvoering het Evangelie uit te dragen.

Het kinderkoor heeft de afgelopen jaren twee cd’s opgenomen. Op beide cd’s worden psalmen gezongen. Deze cd’s horen bij het boekje ‘Psalmboek voor jonge kinderen’.

Het koor heeft per jaar ongeveer drie uitvoeringen. We proberen in ieder geval om jaarlijks naar ‘De Waterwel’ te gaan, waar de ouderen genieten van de kinderzang. Bovenal hopen we dat de kinderen en alle luisteraars er door gezegend mogen worden.

“Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest…” (Ps. 8:3)


Bijeenkomsten: repeteert elke week op maandagavond van 19:00 tot 19:45 uur

Contactpersoon: Elize Minderhoud

Dirigent: Jacco Peene

Pianist: Elise de Visser