Ledenlogin

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente te Aagtekerke. U vindt hier informatie over onze kerkelijke gemeente. Onze gemeente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten.

Wij komen als gemeente iedere zondag samen in ons kerkgebouw, Prelaatweg 17 te Aagtekerke. De diensten beginnen om 9.30 uur, 14:30 uur en 18.30 uur. We nodigen u van harte uit een dienst bij te wonen.

 

Gift overmaken?

Kerk: NL 64 RABO 0314402578 t.n.v. penningmeester Geref. Gemeente Aagtekerke
Diaconie: NL 34 RABO 0314404767 t.n.v. Diaconie Geref. Gemeente Aagtekerke

Bij voorbaat hartelijk dank!