Ledenlogin

Bijbel

De Bijbel is het fundament van ons geloof. Door middel van Zijn Woord komt God heel dicht bij ons, laat ons zien wie wij zijn en Wie Hij is. God geeft in de Bijbel antwoord op zowel vragen over het geestelijke leven als over het natuurlijke en maatschappelijke leven. In die lijn onderschrijven wij ook van harte de gereformeerde leer, zoals deze onder woorden is gebracht in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels).

Wilt u meer weten over ‘wat wij geloven’ klik dan hier.

Voor verdere vragen of het aanvragen van een gratis (kinder-)Bijbel kunt u contact opnemen met: Huib Maljaars (tel. 0118-582778)

Op statenvertaling.nl vindt u de Bijbel digitaal.

 

Belijdenisgeschriften

Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus werd in 1563 uitgegeven in Heidelberg, door Frederik de Vrome, keurvorst van de Paltz, als leerboekje en uiteenzetting van de christelijke geloofsleer. Onder meer via Nederlandse vluchtelingen werd deze catechismus al snel vertaald en verspreid in Nederland.

De synode van Alkmaar in 1573 bepaalde dat op de zondagmiddagen een preek over de catechismus gehouden zou worden.

 

Dordtse Leerregels

De Dordtse leerregels zijn ‘de vijf artikelen tegen de remonstranten’, of ‘het oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over de bekende vijf hoofdstukken der leer, waarover in de Gereformeerde Kerken van deze Verenigde Nederlanden verschil is ontstaan’.

In ieder hoofdstuk van de Dordtse Leerregels wordt eerst het gereformeerde geloof positief uiteengezet. Na elke uiteenzetting volgt een opsomming van ‘dwalingen’ (van de remonstranten) die de Synode verwerpt.

De Dordtse Leerregels zijn opgebouwd uit vijf hoofdstukken:

 

Nederlandse geloofsbelijdenis

De Nederlandse geloofsbelijdenis is geschreven door Guido de Brès (1522-1567).

Het doel van de Geloofsbelijdenis was om koning Filips II te laten zien dat de godsdienst die de gereformeerden beleden, geen aanleiding kon geven tot de misdaden waarvan ze door hun vijanden werden beschuldigd. Ze was in feite een verweerschrift.

Al in 1562 werd de Geloofsbelijdenis in het Nederlands vertaald. In 1566 bepaalde de synode van Antwerpen dat de Geloofsbelijdenis bij iedere synodevergadering zou worden voorgelezen. Ook moesten alle predikanten haar onderschrijven. Op de synode van Emden in 1571 kreeg ze nationale erkenning.