Ledenlogin

Wat wij geloven

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde”. Dit is de eerste zin uit de Bijbel. Deze schepping was helemaal volmaakt. De eerste geschapen mensen (Adam en Eva) leefden in volkomen harmonie met God en Zijn schepping. Maar dat is niet zo gebleven. Adam en Eva hebben Gods geboden overtreden, dat noemen we zonde. Sindsdien is er verdriet en ellende in de wereld gekomen. De straf op de zonde houdt in dat mensen niet meer in harmonie met God kunnen leven, en moeten sterven.

Echter, nog voor de schepping heeft God besloten om mensen te redden, hen kind van God te maken, en het eeuwige leven te schenken. Dit hebben deze mensen niet verdiend, omdat ze zelf tegen God zijn opgestaan. Daarom noemen we het “genade” dat God zondaren wil verlossen. In onbegrijpelijke liefde heeft God Zijn Zoon, Jezus Christus op de aarde geboren doen worden. Op de aarde heeft de Heere Jezus Christus geleden en is Hij gestorven aan het kruis, en heeft daardoor de straf op de zonde van Gods kinderen op Zich genomen.

Door het werk van de Heilige Geest kunnen mensen kinderen van God worden. De Heilige Geest leert hen dat zij de straf op de zonde verdiend hebben, maar leert hen ook te hopen op het werk van Jezus Christus Die de straf op Zich genomen heeft. Hiervoor gebruikt de Heilige Geest Gods Woord (de Bijbel) en de prediking van Gods Woord. Als we in Gods Woord lezen of de prediking horen, worden we opgeroepen om terug te keren tot God, onze schuld te belijden, en om in de Heere Jezus Christus te geloven. Als we bidden, vragen we of de Heilige Geest dit geloof in ons hart wil geven.

Gods kinderen zullen door het werk van God na dit leven weer in volmaakte harmonie met God leven in de hemel. Dan zullen ze Hem eeuwig dankbaar zijn dat Hij hen Zijn genade heeft geschonken.