Ledenlogin

Evangelisatie

Welkom!

Onze kerkelijke gemeente wil graag het Woord van God doorgeven aan anderen. We doen dat via contact en folderverspreiding in Aagtekerke en Domburg.

We ondernemen plaatselijk verschillende activiteiten om het Woord van God met anderen te delen. Zo houden we twee keer per jaar een vakantiebijbelclub voor de kinderen, staan we in het zomerseizoen op de markt in Domburg en houden we jaarlijks een zangavond in de Dorpskerk te Domburg.  Tevens is er elk jaar een avond met bezinning en zang in het verzorgingscentrum Simnia in Domburg. Ook bent u welkom op de verschillende zangavonden die jaarlijks in eigen gemeente worden georganiseerd.

Verschillende activiteiten zoals de zangavond en vakantiebijbelclub in Domburg, worden vooraf aangekondigd in de Klapbank, Faam, Veerse Bode en staan aangegeven op de publicatieborden bij de ingang van de dorpen Domburg en/of Aagtekerke.

We heten u van harte welkom deel te nemen aan onze activiteiten.

U kunt contact opnemen van Johan van Duivendijk: evangelisatie@gergemaagtekerke.nl