Ledenlogin

Evangelisatiecommissie

Evangeliseren?
Evangeliseren zien wij als een directe opdracht van de Heere Jezus. Evangeliseren, het doorgeven van Gods Woord aan hen die daar niet of niet meer (langer) onder verkeren. De opdracht hiervoor vinden we op verschillende plekken in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Markus 16:15 ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.’ Ook in Markus 5:19 lezen we dat Jezus de man die voorheen bezeten was de opdracht geeft zijn naasten over Hem te vertellen. ‘Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.’ De Bijbelse boodschap dat er hoop is voor schuldige zondaren mag dan ook niet binnen de vier kerkmuren blijven!
Onze gemeente wil daarom buitenkerkelijken in contact brengen met Gods Woord en de gemeente. Dit is de verantwoordelijkheid en taak van iedereen die het Woord van God gehoord heeft en dus van ieder gemeentelid. Wat zijn er toch veel mensen in onze omgeving, zeker in de vakantieperiodes, die nog nooit kennisgemaakt hebben met dat Woord. Wellicht denkt u/jij ook wel eens als je de kerk uitgaat en dan de vele mensen voorbij ziet rijden met auto of fiets: ‘Wij mogen het Woord nog horen, we zijn weer gewezen op het eeuwige geluk van Gods volk en hoe slecht het met ons afloopt als we Hem niet kennen.’ Moeten we al die vakantiegangers dan onbekend laten met het Woord van God? Alle reden toch om te evangeliseren? Als evangelisatiecommissie willen we de gemeenteleden daarbij ondersteunen en ontplooien daarvoor diverse initiatieven.

Welke activiteiten organiseert de evangelisatiecommissie zoal?
We zijn te vinden op de toeristenmarkt in Domburg. We delen folders uit, proberen in gesprek te komen. Ook geven we kinderen een kleurplaat mee met een Bijbels thema, met daarbij ook Bijbelse uitleg. Het materiaal is zoveel mogelijk tweetalig! Ook staan we met een kraampje met foldermateriaal bij de finish van de jaarlijkse Kustmarathon in Zoutelande. Daarnaast mogen we elk jaar een flinke groep kinderen op onze Vakantie Bijbel Club (VBC) ontvangen. Een week in de zomervakantie en een aantal ochtenden in de kerstvakantie. Ook verspreiden we in de omliggende dorpen rond de christelijke feestdagen kaarten met de uitnodiging om één van onze diensten te bezoeken. In onze jaarplanning zijn nog meer activiteiten te vinden. Klik op deze link.

Vragen, suggesties? Graag mailen naar evangelisatie@gergemaagtekerke.nl