Ledenlogin

Jongeren

Wat een vragen kunnen zich zo maar opdringen. Levensvragen! Juist in deze tijd. Wat is waarheid? Bestaat God wel? Wat is een waar geloof? Hoe werkt de Heere? Misschien heeft u/heb jij behoefte om over deze en andere wezenlijke vragen met iemand te spreken.

Jongeren dat geldt in het bijzonder voor jullie. We leven in een roerige tijd waarin dingen gebeuren die we eigenlijk niet voor mogelijk hielden. Als jongeren staan jullie misschien nog meer dan de ouderen in de branding van deze tijd. Daarom willen wij als kerkenraad er juist ook voor jullie zijn. Natuurlijk, je mag altijd contact opnemen met je wijkouderling. Ook hij wil er voor jullie zijn!

Maar, nu zou het ook zo maar kunnen zijn dat je je vragen toch liever met een ander bespreken wil. Dat kan en mag ook. Om de drempel daarvoor zo laag mogelijk te houden hebben wij vanuit de kerkenraad gemeend een viertal broeders aan te stellen als contactpersonen voor onze jongeren. De drie catechiseermeesters: Ds. Baaijens, ouderling Maljaars en ouderling Wagemaker samen met diaken Riemens willen jullie hierin van dienst zijn. Zij willen er als contactpersoon, als direct aanspreekpunt zijn voor jullie. Voor jullie vragen, maar ook wanneer je iets wil delen. Een luisterend oor kan al zoveel betekenen wanneer het moeilijk is. Daarom schroom niet met één van hen contact op te nemen wanneer daar behoefte aan is. Zo willen we onder de zegen van de Heere jullie zo mogelijk tot een hand en voet zijn en de weg wijzen die de Heere vanuit Zijn Woord ons samen aanwijst.

Hieronder volgende de contactgegevens:

Ds. A.P. Baaijens : 0118-581349

Oud. J. Maljaars : 0118-586150 / 06-53428909

Oud. C.C. Wagemaker : 0118-584076

Diaken. J. Riemens :    0118-570306 / 06-19642596

Naast onze jongeren willen wij erop wijzen dat de deur ook voor u als ouderen openstaat om vragen te bespreken of zaken te delen die wegen. In afhankelijkheid van de Heere of Hij ons de weg wil wijzen kan het goed zijn om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. U kunt daarvoor contact opnemen met uw dominee, uw wijkouderling of één van de andere broeders.