Ledenlogin

+21 vereniging

‘De Olijfboom’

Bezinning, verbinding en ontmoeting

Onze vereniging is opgericht voor alle jongeren uit de gemeente die elkaar willen ontmoeten rondom Gods Woord. De vereniging is opgezet voor iedereen tussen de 21 en 35 jaar. Er worden actualiteiten besproken maar het gaat ook om de ontmoeting en de verbinding met de gemeente. Elke verenigingsavond gaat de Bijbel open en kijken we samen welke betekenis de Bijbel heeft in ons leven. Op deze manier kan de +21 een mooie aansluiting zijn op de +16. De naam is ontstaan naar aanleiding van Romeinen 11: vers 17 t/m 24. Daar zien we het beeld van de afgebroken takken en de wilde enten op de stam van de olijfboom, de gemeente Gods. We willen voorzien in een fijne, gezellige en nuttige zaterdagavondbesteding met Gods Woord als richtsnoer.

Invulling van de avond 

Er zijn ongeveer 8 avonden in het verenigingsseizoen, één keer in de vier weken. De leiding houdt een korte opening. Daarna is er een spreker of houdt één van onze jongeren een inleiding met een korte bespreking. We ronden af om 21.30 uur. Daarna kunnen degenen die willen blijven, elkaar ontmoeten in de vorm van gezellig samen zijn. Eventueel kunnen er nog andere activiteiten georganiseerd worden. We willen een laagdrempelige vereniging neerzetten, waarbij iedereen tussen 21 en 35 jaar welkom is. We laten elkaar vrij in het wel of niet leveren van een bijdrage en of we wel of niet iedere keer komen.

Tenslotte zien we er naar uit dat de zondagse prediking en het werk op onze vereniging in elkaars verlengde liggen. Dat het tot eer en verheerlijking van onze drieenige God mag zijn!

Seizoen 2023-2034

* 16 september (barbecue)

* 14 oktober (Hans van Belzen over ‘Heilig zijn o God Uw wegen’.)

* 11 november (ds. Karens over ‘De wind blaast! Over de persoon en het werk van de Heilige Geest.’)

* 9 december (spreker Peter Kieviet)

* 20 januari

* 17 februari

* 16 maart

* 13 april (afsluiting)

 

Tot ziens op de +21 vereniging!

Hartelijke groeten,

Piet en Sandra, Coen en Jacoline